Bedrijf nu

De start van de vierde generatie.

Na de overname in 2011 is eerst het bedrijf verder geoptimaliseerd. Er zijn onder andere in 2011 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de melkstal. In 2012  is de oude werktuigenloods vervangen voor een grotere loods waar alle machines, hooi en stro weer binnen kunnen staan. En er is een gedeelte ingericht als potstal voor de droge koeien. Hierdoor kunnen de koeien die voor afkalven 6 weken met zwangerschapsverlof zijn zich optimaal voorbereiden op de nieuwe lactatie.

Nieuwbouw ligboxenstal.
In 2015 is er voor de koeien een stuk aan de ligboxenstal gebouwd. De uitgangspunten van de bouw waren: Verbeteren van dierwelzijn en optimaliseren van arbeid. Om het bedrijf voor gezin, arbeid en onze omgeving nog meer toekomstbestendig te maken hebben ervoor gekozen om de stal te bouwen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij.
Om voor dit certificaat in aanmerking te komen moet het bedrijf bovengemiddeld scoren op de volgende onderdelen:
–          Ammoniak (emissie reducerende roosters)
–          Dierenwelzijn (veel lucht, licht en ruimte en weidegang)
–          Diergezondheid (Ruime ligbedden met zacht matras, zachte roostervloer)
–          Energie (Zonnepanelen, warmteterugwinning, voorkoeling, frequentieregelaars)
–          Bedrijf en omgeving (Vormgeving, kleur en materiaal gebruik aan de buitenkant van de stal)
–          Brandveiligheid (Extra eisen voor brandpreventie en indeling stal)

Automatisering.
Om ook de arbeid binnen het bedrijf naar de toekomst volhoud baar te houden zijn er in de afgelopen jaren verschillende werkzaamheden in het bedrijf geautomatiseerd. Zo krijgen de jongste kalveren sinds 2009 hun melk verstrekt in een kalverdrinkautomaat. Vanaf 2011 zorgt een mestrobot ervoor dat de vloer (de roosters) in de ligboxenstal elke 2 uur schoon geschoven word. In 2014 is er  begonnen met activiteit meting bij de koeien. Een sensor in het oor van de koeien registreert de bewegingen en temperatuur van de koe. Hierdoor kan op de telefoon of computer gezien worden of een koe tochtig is (vruchtbare periode) en of het dier ziek is (minder bewegen, eten en herkauwen).
En sinds de koeien in 2015 in de nieuwe ligboxenstal zijn gekomen, is er ook gestart met het automatisch verstrekken van ruwvoer aan de dieren. De verschillende voersoorten staan klaar in een voerkeuken achterin de ligboxenstal. Een grijper pakt van elke voersoort een kleine hoeveelheid en lost dit in de voerrobot zodat er voor elke groep koeien een eigen rantsoen (dieet) samengesteld en gemengd wordt. Zodra het mengsel klaar is, rijdt de voerrobot naar de desbetreffende groep koeien en lost daar het voer. Hierdoor krijgen de dieren meerdere keren per dag een verse hap voer, wat de gezondheid van de koeien bevorderd.
plaatje-lely-vector

Energiebesparing.
Om de uitstoot van CO2 door de bedrijfsvoering te beperken word er geprobeerd zo min mogelijk fossiele energie te gebruiken. Enerzijds door productie van stroom door onze zonnepanelen en anderzijds door energiebesparende maatregelen. Zo zorgt een frequentieregelaar op de vacuümpomp ervoor dat er minder elektriciteit gebruikt wordt tijdens het melken. Tijdens het melken wordt de melk eerst afgekoeld door een voorkoeler (van 39°C naar 18°C) voor de melk in de tank komt. Daaropvolgend is de melktank uitgevoerd met een systeem voor warmteterugwinning. Bij de koeling van de melk de warme lucht omgezet in warmwater, wat weer gebruikt word voor spoelen van het melksysteem en het voeren van de jongste kalveren.
Verder heeft de komst van het automatisch voersysteem gezorgd voor een vermindering van het dieselolieverbruik. Waar de koeien vroeger met trekker en voermengwagen gevoerd werden, draait het automatisch voersysteem nu op elektriciteit.

Kringloop.
Om in de toekomst op onze boerderij te kunnen blijven boeren is het van belang dat we op een duurzame manier omgaan met ons vee en ook onze grond. Daarom passen wij op ons bedrijf duurzaam bodembeheer toe. Een gezonde bodem presteert beter. Daardoor kunnen we meer gras van het land oogsten, maar zullen ook de meststoffen beter benut worden. Om zo de druk op het milieu zo klein mogelijk te maken.
plaatje-kringloopwijzer

Leave a Reply